hoekanikverder.nl

Homepagina

De eerstvolgende gespreksavond vindt plaats op dinsdagavond  van 6 september van 19.30u tot 21.30u.

Op de pagina 'huiskamerbijeenkomst' kunt u lezen wat hoe het ongeveer in zijn werk gaat.

Wanneer u zich wilt aanmelden, kijk dan even op de contactpagina.

 

Dinsdagavond 2 augustus bleek het thema van de vorige keer nog steeds actueel.

De 'positie' waarin men zich als kind bevond, lijkt nog vaak het vertrekpunt te zijn voor het contact met anderen.

Wederom kwam in het licht te staan, hoe belangrijk het is om je 'huiswerk' te doen.

Dat hield dit keer in dat men ging 'kijken' naar die positie en zich afvraagt wat men werkelijk van deze positie vindt.

Pas dan kan de bewustwording op gang komen van het feit dat deze positie niet vanzelfsprekend is en dus ook niet bij de mens 'hoort'.

Wanneer dat helder wordt, kan de mens gaan zien dat dit een les is die hij te leren heeft.

Zijn wezen wil niets liever dan deze les leren en zal de mens steeds weer in een situatie brengen waarin hij de kans krijgt om de les te leren.

Gedurende de hele avond was er een fijne energie aanwezig en was voelbaar dat de aanwezigen ondersteuning kregen van de andere kant...

 

Met deze website wil ik graag een aantal mogelijkheden aandragen voor ‘de mens die op zoek is en/of vastloopt om met zijn ontwikkeling aan de slag of verder te gaan.

 

Zoals u hierboven leest, kunt u in het vervolg terecht bij een huiskamerbijeenkomst waarin de laagdempeligheid en goede sfeer voorop staat. Samen met mijn collega Hennie Valkman, probeer ik een gelegenheid te creeren voor mensen om even stil te staan bij wat zij ervaren in het leven.

Zeker wanneer u even vastloopt of zoekt naar mogelijkheden om verder te komen in uw ontwikkeling, zal deze bijeenkomst mogelijk goed aansluiten bij uw behoefte. Het is de bedoeling dat u een vraag voor zichzelf formuleert, die het vertrekpunt kan zijn voor het onderzoeken hoe u ermee verder kunt.

Kijkt u verder onder het tabblad 'Huiskamerbijeenkomst'.

 

Verder kunt u op deze website een aantal themateksten vinden, maar ook links naar andere, waardevolle websites.

 

Veel leesplezier!

 

Herman van Hedel