Afspraak online

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om mij thuis te bezoeken, wil ik graag de mogelijkheid aanbieden om via videobellen van Microsoft Teams een vraag te kunnen stellen of iets bespreekbaar te kunnen maken over de eigen ontwikkeling.

 

Iedere woensdagavond neem ik,  tussen 20u en 21u,  de gelegenheid om mensen individueel te woord te staan.

U kunt daartoe een mail sturen naar info@hoekanikverder.nl en dan zal ik laten weten wanneer er nog tijd beschikbaar is.

 

Bij voorkeur neem ik het geluid op, zodat u het later nog eens terug kunt luisteren.

De ervaring leert dat het terugluisteren nogal eens een 'verdieping' geeft doordat u met de 'hele aandacht luistert'.

 

Via deze link kunt u kiezen voor de 'gratis versie' van Microsoft Teams, die u vindt wanneer u op 'abonnementen en prijzen' klikt.

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/free?rtc=1&market=nl#office-InlineSkuChooser-idpsh8s

U vindt Microsoft Teams ook in de app-store voor uw mobiel of tablet.

 

Ik reken geen kosten voor deze afspraken.

Mocht u wel de behoefte voelen om vrijwillig bij te dragen in de kosten, dan kunt u een donatie doen via NL47 INGB 0007969082 o.v.v. 'vrijwillige bijdrage'.